EVVO dotazník - Neziskový sektor

Zkratka: EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který byl zpracován za účelem zmapování současného stavu vzdělávacích, výchovných a osvětových aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí na území hlavního města Prahy. Prostřednictvím dotazníku máte možnost vyjádřit své názory, postoje a můžete zmínit problémy, se kterými se setkáváte při své činnosti v oblasti EVVO. Informace získané z tohoto dotazníku budou podkladem pro zpracování Krajské koncepce EVVO hl. města Prahy na období 2016 – 2025.

Společnost PROCES garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osobu ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (http://www.rozvoj-obce.cz) realizující dotazníkové šetření v rámci zpracování výše uvedené Krajské koncepce EVVO: Mgr. Lukáš Dědič – tel: 597 689 633, Miroslava Hrušková – tel: 603 897 484.

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazy také na zadavatele této zakázky – Lesy hl. města Prahy:

Ing. Václav Nejman – koordinátor EVVO hl. města Prahy: tel: 775 018 629

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.