Strategický plán Žďár nad Sázavou-neziskový sektor
Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy svého města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kam by se mělo do budoucna ubírat. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň Vás ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity. Vámi poskytnuté informace budou agregovány a po vyhodnocení dotazníkového šetření budou skartovány.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

Každá organizace může dotazník vyplnit pouze jednou, tzn., pokud jste již jeden dotazník vyplnili, nemůžete vyplnit další. Dotazník je možné rovněž vyplnit přímo prostřednictvím odkazu na webových stránkách: strategie.zdarns.cz.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby:

Za společnost provádějící dotazníkové šetření: Mgr. Radka Marková, +420 595 136 023

Za město Žďár nad Sázavou: Radka Remarová, +420 566 688 396

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.