Strategický plán Žďár nad Sázavou - veřejnost

Milý občane Žďáru nad Sázavou,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy svého města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kam by se mělo do budoucna ubírat. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň Vás ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento dotazník pro město Žďár nad Sázavou, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

Tento dotazník je možné vyplnit v papírově podobě nebo elektronicky prostřednictvím odkazu na webových stránkách: strategie.zdarns.cz. U každé otázky zvolte nejvhodnější odpověď z dané škály, u otevřených otázek se pokuste co nejlépe vystihnout podstatu věci. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let a vyplňován pouze za jednu osobu, nikoliv za domácnost. Pokud jste již jednou tento dotazník vyplnili (elektronicky/v papírové formě/s tazatelem), už jej znovu nevyplňujte. Odhadovaný čas potřebný k vyplnění dotazníku je 30 - 60 minut.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby:

Za společnost provádějící dotazníkové šetření: Mgr. Radka Marková, +420 595 136 023

Za město Žďár nad Sázavou: Radka Remarová, +420 566 688 396