Strategický plán Žďár nad Sázavou - podnikatelský sektor
Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy svého města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kam by se mělo do budoucna ubírat. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň Vás ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity. Vámi poskytnuté informace budou agregovány a po vyhodnocení dotazníkového šetření budou skartovány.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

Pokud jste již tento dotazník vyplňovali, prosím, nevyplňujte jej znovu. Dotazník je možné rovněž vyplnit přímo prostřednictvím odkazu na webových stránkách: strategie.zdarns.cz.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby:

Za společnost provádějící dotazníkové šetření: Mgr. Radka Marková, +420 595 136 023

Za město Žďár nad Sázavou: Radka Remarová, +420 566 688 396