Zhodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na region soudržnosti Severovýchod

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který byl zpracován za účelem zhodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na region soudržnosti Severovýchod. Prostřednictvím dotazníku máte možnost vyjádřit své názory, postoje a zmínit problémy, se kterými jste se v rámci své odborné činnosti setkal, či setkáváte v souvislosti s realizací ROP Severovýchod. Získané informace budou sloužit jako podklad pro zpracování veřejné zakázky Evaluace ROP Severovýchod, jejíž zadavatelem je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod a zpracovatelem společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Smyslem tohoto dotazníku je na škále 1-7 (1 = rozhodně nesouhlasím, 7 = rozhodně souhlasím) ohodnotit pracovní hypotézy a připojit k nim své slovní odůvodnění.

Společnost PROCES garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osobu ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (http://www.rozvoj-obce.cz) realizující průzkum v rámci zpracování výše uvedené Evaluace ROP Severovýchod: Ing. Petr Proske – tel: 595 136 023, Mgr. Jan Horák – tel: 595 136 023.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.