Kultura
Dobrý den,

jsme společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a pracujeme pro Ministerstvo kultury ČR. Vyplněním dotazníku pomůžete při analýze a návrhu změn pro dotační systém Ministerstva kultury. Dotazník je zaměřen na zjišťování informací o úrovni, kvalitě a míře podpory živého umění Ministerstvem kultury.

Jsme společnost, která garantuje anonymitu dle českého zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu. Zveřejňována budou pouze agregovaná data. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osobu za společnost provádějící dotazníkové šetření: Mgr. Ondřej Jirásek, +420 774 581 249

Za MK: Mgr. Jaroslav Kolčava, 257 085 111 205
Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.