NÁVRH DOTAZNÍKA ANKETY PAPI

Táto anketa je nástrojom evaluačného prieskumu s názvom „Posudzovanie účinnosti a efektivity informačno-propagačných aktivít v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013”, ktoré na objednávku Ministerstva infraštruktúry a rozvoja realizuje firma KREATUS Sp. z o.o. (s.r.o.) v Bielsku-Białej v združení s firmou EU-Consult Sp. z o.o. so sídlom v Gdańsku.

 

Cieľom prieskumu je spoznať Vaše názory týkajúce sa informačných a propagačných aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

 

Prosíme, aby ste sa zúčastnili prieskumu a poskytli úprimé a kompletné odpovede na položené otázky.

Anketa je anonymná a získané údaje budú prezentované vo forme štatistických výpočtov.

 
Súčasne informujeme, že anketa je zameraná na osoby trvale bývajúce na území zahrnutom do prieskumu, preto ak sa nachádzte na tomto území z turistických alebo z iných dôvodov, prosíme, informujte o tejto skutočnosti anketára pred začiatkom rozhovoru.
Prehlásenie o zachovaní súkromia
Tento dotazník je anonymný.
Záznam Vašich odpovedí v dotazníku neobsahuje žiadne identifikačné údaje o Vás, pokiaľ sa na ne nedotazovali konkrétne otázky v dotazníku. Pokiaľ ste odpovedal(a) na dotazník, ktorý používa identifikátor k povoleniu prístupu k dotazníku, uisťujeme Vás, že tento identifikátor nie je previazaný s odpoveďami v tomto dotazníku. V oddelenej databáze identifikátorov sa zobrazí iba to, či ste buď vyplnil(a), alebo nevyplnil(a) tento dotazník. Neexistuje spôsob, ako spárovať identifikátor s odpoveďami v tomto dotazníku.