Závazná přihláška na kurz
*Identifikační údaje:
*Pracovní zařazení:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
*Vyberte zvolený kurz:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Údaje a kontakt pro fakturaci (pokud je odlišný od uvedených údajů):
Odkud jste se o kurzu dozvěděl(a)?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
  • Po obdržení přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
  • Při zahájení kurzu se prokážete potvrzením o přijetí do kurzu a dokladem o zaplacení kurzu (složenka, příkaz k úhradě, výpis z účtu).
  • Daňový doklad a osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastník po ukončení kurzu.