Závěrečné vyhodnocení realizace komunikačního plánu ROP Severovýchod

DOTAZNÍK K HODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT DLE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROVÝCHOD PRO POTŘEBY PROJEKTU

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU ROP SEVEROVÝCHOD

Vážené dámy, Vážení pánové,

v souvislosti s výzkumem v rámci projektu „Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod“, který společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. realizuje na zadání Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci.

V rámci projektu je naplánován tento dotazníkový průzkum mezi cílovými skupinami Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severovýchod v programovém období 2007 – 2013 na téma zhodnocení propagačních a komunikačních aktivit v období 2011 až 2015. Cílem průzkumu je získání informací o povědomí a případných praktických zkušenostech zástupců cílových skupin Komunikačního plánu, protože jejich připomínky a názory budou nápomocny při formulování závěrů z tohoto evaluačního průzkumu.

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto elektronického dotazníku v termínu do 20. 11. 2015.

Společnost PROCES garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte prosím kontaktovat:

-              za zpracovatele, společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Ing. Michala Samiece, tel.: 598 598 206, email: michal.samiec@rozvoj-obce.cz,

-              za zadavatele, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Ing. Martina Škeříka, tel.: 498 501 020, email: m.skerik@rada-severovychod.cz

 

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.